כולל שבועיים ליווי אישי בווטסאפ + דיסקאון קי עם חומרי הסדנא עד 400 ש"ח החזר למבוטחות ביטוחים משלימים